Η ΟΜΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Η «ΟΜΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ» δημιουργήθηκε με αρχικό στόχο την υλοποίηση αυτής της ιδανικής προοπτικής για τους ασθενείς με ογκολογική πάθηση. Μέσα από τις συνεδρίες της η Ομάδα σκοπό έχει:

Την Συμβουλευτική Ενημέρωση του ασθενούς:

Μετά την εκτίμηση και αξιολόγηση της κατάσταση του ασθενούς, η Ομάδα συνενώνει και συγκεντρώνει τις ιατρικές απόψεις όσων ειδικοτήτων εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του ογκολογικού προβλήματος.

Αποτελούμενη από εξειδικευμένους ιατρούς, με την απαιτούμενη εμπειρία στην διαχείριση αναλόγων περιστατικών, στοχεύει αρχικά στην βελτίωση της παρεχόμενης συμβουλευτικής ενημέρωσης τόσο στον ίδιο τον ασθενή όσο και στο περιβάλλον του, επεξηγώντας διεξοδικά την περαιτέρω αντιμετώπιση του προβλήματός του.

Η έντυπη και ενυπόγραφη γνωμοδότηση την οποία τελικά λαμβάνει ο ασθενής όσον αφορά την θεραπευτική προοπτική του, ευελπιστούμε να χρησιμεύει σαν «οδηγός» για τις επόμενες κινήσεις του και να συνδράμει σταδιακά στην κατάργηση του λυπηρού φαινομένου του «περιφερόμενου» ογκολογικού αρρώστου από γιατρό σε γιατρό, από γραφείο σε γραφείο και από θεραπευτήριο σε θεραπευτήριο.

Την εξατομίκευση της αντιμετώπισης του ασθενούς

Τα μέλη της ομάδος του προγράμματος εργάζονται μαζί σε όλη τη διαδικασία και διάρκεια της αντιμετώπισης του περιστατικού για να εξασφαλίσουν ότι οι ασθενείς λαμβάνουν ένα ιδιαίτερα εξατομικευμένο πρόγραμμα προσοχής και φροντίδας ανάλογο του προβλήματός τους που συχνά απαιτεί μια εξειδικευμένη, σύνθετη και επιθετική θεραπεία.

Την εξειδικευμένη θεραπευτική προσέγγιση του ασθενούς

Η διεπιστημονική «ΟΜΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ», αν και αναφέρεται σαν «Συμβουλευτική», δεν παύει, υποστηριζόμενη και από τα αντίστοιχα εξειδικευμένα Κέντρα να μπορεί να δράσει και σαν «Θεραπευτική» αναλαμβάνοντας και την θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς και υλοποιώντας ουσιαστικά τις «συμβουλευτικές» προτάσεις της, αν και ο ίδιος ο ασθενής το επιθυμεί.

Την Συνεχή Παρακολούθηση του Ασθενούς και εξέλιξη της Θεραπείας του.

Η Ομάδα επανεκτιμά διαρκώς και ανά τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση του ασθενούς και το αποτέλεσμα της θεραπείας. Παράλληλα, διενεργεί τις απαραίτητες τροποποιήσεις στην αντιμετώπισή του ασθενούς, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, ενώ συνεχώς διερευνά αν πρόσφατα ανεπτυγμένες θεραπευτικές μέθοδοι μπορούν να είναι ευεργετικές για τον ασθενή.

Βρισκόμενη σε συνεχή επαφή με εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού για ευρύτερο θεραπευτικό διάλογο και ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων προς όφελος του ασθενούς, δεν διστάζει να προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση προς διερεύνηση όλων των τρεχουσών και διαθεσίμων εναλλακτικών θεραπευτικών απόψεων.

Την φροντίδα της Ποιότητας της Ζωής και της Καθημερινότητας του Ασθενούς.

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα ζωής και στην βελτίωση της καθημερινότητας του καρκινοπαθούς, ένα επιπλέον πρόβλημα που εκκαλούμεθα να αντιμετωπίσουμε στον Ογκολογικό ασθενή, είναι η συχνά δημιουργούμενη ανάγκη αντιμετώπισης της νόσου του μακριά από τον τόπο κατοικίας του. Για την αποφυγή αυτού του φαινομένου, τα μέλη της ομάδος, κοινοποιούν τα πορίσματα των συνεδριάσεων ενυπόγραφα και με την συνοδό βιβλιογραφία τους, τόσο στους ασθενείς όσο και προς τους συναδέλφους γιατρούς που μπορούν να παρακολουθήσουν τον ασθενή πριν, κατά ή και μετά την θεραπεία του, κοντά στον τόπο κατοικίας του.

Το γεγονός αυτό, διατηρεί και ενισχύει την σχέση παραπέμποντα-ιατρού και ογκολογικού ασθενή, μια παράμετρο που θεωρούμε θεμελιώδους σημασίας για την συνεχή παρακολούθηση του ασθενούς από τον τοπικό γιατρό του που αποτελεί τις περισσότερες φορές και τον «δικό του» άνθρωπο. Κάτι τέτοιο επιτρέπει στον ασθενή να επανέλθει στον τόπο καταγωγής του όπου και σε συνεργασία με σας να αποφασίσει για τις περεταίρω κινήσεις του αποφεύγοντας έξοδα και ταλαιπωρία.

Στην «ΟΜΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ» πιστεύουμε ότι:

Δυστυχώς, παρά τις σημαντικές προόδους που έχουν επιτευχθεί στην μάχη κατά του καρκίνου, τα «όπλα» μας για την αντιμετώπισή του παραμένουν περιορισμένα. Πρέπει λοιπόν να τα χρησιμοποιούμε με φειδώ, γνώση και σύνεση, ελπίζοντας στην βελτίωση των συνθηκών αντιμετώπισης του ογκολογικού ασθενούς.

Μέσα από μια:

  • επιστημονικά άρτια
  • πολυπρόσωπη και
  • πέρα από τα Ελληνικά σύνορα

ιατρική πραγματικότητα, παραμένουμε πάντα ανοιχτοί σε προτάσεις δεδομένου ότι η γνώση ανήκει σε όλους και στόχο πρέπει να αποτελεί η δημιουργία μίας ανοιχτής ιατρικής κοινότητας και συνεργασίας προς όφελος του τελικού αποδέκτη που παραμένει ο ασθενής. Ο ογκολογικός ασθενής δεν χρειάζεται μόνο εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Χρειάζεται και περισσότερο σεβασμό.

Με εκτίμηση
Γιάννης Κυριαζάνος – Χειρουργός