Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Τι απαιτεί η προσέγγιση του ογκολογικού ασθενούς σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ιατρική αντίληψη?

Περισσότερο από ποτέ, είναι πλέον εμφανές ότι στις μέρες μας η προσέγγιση ενός ογκολογικού ασθενούς από ομάδα εξειδικευμένων ιατρών, αποτελεί τον πλέον ευεργετικότερο τρόπο για την ρύθμιση του προβλήματός του και θα ήταν τουλάχιστον αναχρονιστικό να υποστηρίζει κάποιος, ότι μια μονοπρόσωπη αντιμετώπιση μπορεί να εγγυηθεί καλύτερα αποτελέσματα.

Πλήρης ενημέρωση του ασθενούς ή του περιβάλλοντος του: ανάγκη αλλά και υποχρέωση

«Σε μια εποχή, όπου όλο και περισσότερα άτομα στην Ελλάδα ενημερώνονται και «αναζητούν λύσεις», όταν βρεθούν ξαφνικά αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα που απειλεί την υγεία και την ζωή τους, η αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο θα πρέπει να βασίζεται στην όσον το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωσή τους καθώς και στην όσο το δυνατόν περισσότερο εξειδικευμένη και εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγισή τους.

Ο καρκινοπαθής, νοιώθει την ανάγκη να ενημερωθεί όσο γίνεται πληρέστερα για το πρόβλημά του και τις προοπτικές του. Εκτός όμως από επιθυμία του ασθενούς αποτελεί και υποχρέωση του γιατρού που, σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, οφείλει να ενημερώνει πλήρως και κατανοητά τον ασθενή για την κατάσταση της υγείας του, την προτεινόμενη ιατρική πράξη και τις τυχόν εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος του, ώστε ο ασθενής να μπορεί να σχηματίζει πλήρη εικόνα, να κατανοήσει τα απαιτούμενα βήματα και να συνεργαστεί τόσο στην διαγνωστική αλλά κύρια στη θεραπευτική του αντιμετώπιση.

Η θεραπευτική προσέγγιση του ατόμου με κακοήθη όγκο οφείλει να είναι πάντα επίκαιρη, εξειδικευμένη και εξατομικευμένη.

Πέραν της ενημέρωσης, θεραπευτικά οι ογκολογικοί ασθενείς, έχουν συχνά μια σύνθετη σειρά ιατρικών προβλημάτων να επιλύσουν που απαιτούν συνδυασμό θεραπευτικών χειρισμών όπως η διαγνωστική και θεραπευτική ενδοσκόπηση, η μελέτη της ανταπόκρισή των όγκων σε διάφορα νέα και διαρκώς βελτιούμενα χημειοθεραπευτικά φάρμακα, η χρήση της προηγμένης πια ακτινοθεραπείας, και τέλος η χρήση εξελιγμένων χειρουργικών επεμβάσεων με διαρκώς βελτιούμενες τεχνικές και μέσα. Οφείλει, ως εκ τούτου, η θεραπευτική προσέγγιση του ατόμου με κακοήθη όγκο να παραμένει πάντα επίκαιρη, εξειδικευμένη και προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες και επιθυμίες κάθε ασθενούς ξεχωριστά, να είναι δηλαδή και εξατομικευμένη

.

Η αναγκαιότητα της αντιμετώπιση του ασθενούς από μία πολυπρόσωπη εξειδικευμένη ομάδα ειδικών ιατρών

Αποτελεί κοινή συνείδηση της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας πλέον, ότι μέσα από την συνεχή των προαναφερομένων μεγεθών, οι παραπάνω στόχοι στην αντιμετώπιση του ασθενούς με καρκίνο υλοποιούνται με τον πλέον ευεργετικό τρόπο με την αντιμετώπιση του ασθενούς από μία πολυπρόσωπη εξειδικευμένη ομάδα ειδικών ιατρών. Θα ήταν τουλάχιστον αναχρονιστικό να υποστηρίζει κάποιος, ότι μια μονοπρόσωπη αντιμετώπιση (που μέχρι πρότινος αποτελούσε τον κανόνα) μπορεί να εγγυηθεί καλύτερα αποτελέσματα.

Στην διεπιστημονική αυτή ομάδα θα πρέπει να συμμετέχουν γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων όπως:

  • Παθολόγοι Ογκολόγοι
  • Χειρουργοί Ογκολόγοι
  • Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγοι
  • Ακτινολόγοι (Διαγνώστες και Επεμβατικοί)
  • Παθολογοανατόμοι
  • Αναισθησιολόγοι εξειδικευμένοι στην αντιμετώπιση του πόνου και στον χειρισμό ασθενών υψηλού διεγχειρητικού κινδύνου
  • Εξειδικευμένη ομάδα Διατροφικής Υποστήριξης
  • Εξειδικευμένο Νοσηλευτικό Προσωπικό

Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία, ώστε διαχειριζόμενοι τον ασθενή με σεβασμό - ο καθένας από την δική του θεραπευτική «οπτική» - να συνεργάζονται σε μια ομαδική προσπάθεια που στόχο θα έχει το πλέον σύγχρονο, ιατρικά αναγνωρισμένο και καλύτερα ανεκτό θεραπευτικό αποτέλεσμα.