Δεδομένου ότι η γνώση ανήκει σε όλους, παραμένουμε πάντα ανοιχτοί σε προτάσεις Ο ογκολογικός ασθενής δεν χρειάζεται μόνο εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Χρειάζεται και περισσότερο σεβασμό.

  • Κιν: 6956 025279
  • Κιν: 6944 143992
  • E-mail: medkyri@yahoo.com