ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Mε περίπου 1500000 νέες περιπτώσεις κακοηθειών να διαγιγνώσκονται ετησίως παγκόσμια, ο καρκίνος αποτελεί σήμερα την δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως μετά την αθηρωμάτωση και σύμφωνα με στατιστικές μελέτες, ένα στα δύο άτομα θα αναπτύξουν κάποια στιγμή στη ζωή μία νεοπλασία, ακόμη και εάν δεν πεθάνουν από αυτή. Δυστυχώς, οι προβλέψεις παραμένουν ιδιαίτερα δυσοίωνες, καθόσον, όπως πρόσφατα ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μετά το 2010 ο καρκίνος θα αντικαταστήσει τις καρδιοπάθειες σαν πρώτη αιτία θανάτου, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, μέχρι το 2030 αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν τα περιστατικά καρκίνου, παγκοσμίως. Στην αντιμετώπιση αυτής της μάστιγας για την ανθρώπινη ύπαρξη, βασική αρχή αποτελεί η πρόληψη.

Η προφύλαξη μέσω της αποφυγής γνωστών βλαπτικών και πιθανά καρκινογόνων παραγόντων, μέσω της βελτίωσης της διατροφής και μέσω της χρήσης ειδικών σκευασμάτων, καθώς και η ενημέρωση του πληθυσμού που στοχεύει στην αυθόρμητη συμμετοχή του σε προγράμματα περιοδικού ελέγχου και τον γενετικό έλεγχο ατόμων με οικογενή προδιάθεση για την ανάπτυξη συγκεκριμένων μορφών κακοήθειας, μπορούν να οδηγήσουν στην αναγνώριση των όγκων σε πρώιμο στάδιο επιτυγχάνοντας την ευκολότερη και πλέον ριζική αντιμετώπισή τους, με λιγότερο επιθετικές τεχνικές και απλούστερο τρόπο, βελτιώνοντας σημαντικά την πρόγνωση και τα αποτελέσματα. Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις που οι όγκοι διαγιγνώσκονται σε πλέον όψιμη φάση η μάχη ενάντια σε αυτήν την σημαντική απειλή της ανθρώπινης επιβίωσης δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει χαθεί.

Η ιατρική εξακολουθεί να αποδίδει καθημερινά νέες κατακτήσεις αντλώντας χρήσιμες πληροφορίες από την μελέτη και την έρευνα και με την χρήση νέων και διαρκώς βελτιούμενων χημειοθεραπευτικών φάρμακων, τη χρήση της προηγμένης πια ακτινοθεραπείας, και τέλος τη χρήση εξελιγμένων χειρουργικών επεμβάσεων με διαρκώς βελτιούμενες τεχνικές προσδοκά και συχνά επιτυγχάνει την πληρέστερη αντιμετώπισή των όγκων με τελικό στόχο την αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς.